Magnetoodmulacz OISm PLUS

OBS "SPAW-TEST" Sp. z o.o. wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu projektowania i efektywnego wdrażania magnetoodmulaczy typu OISm i MOS przedstawia nowy typoszereg magnetoodmulaczy typu OISmPLUS spełniających naszym zdaniem nw. wymagania.

W dalszym ciągu pomimo postępu technicznego jednym z najważniejszych elementów zapewniających bezawaryjną pracę wodnych instalacji ciepłowniczych i klimatyzacyjnych jest odpowiednia jakość cyrkulującego w nich czynnika grzewczego/chłodzącego.

Utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu jakościowego podczas całego okresu eksploatacji, polega między innymi na skutecznej separacji drobnodyspersyjnych zanieczyszczeń z cyrkulującej cieczy, głównie o charakterze ferrytycznej zawiesiny.

W chwili obecnej, aby połączyć oczekiwania projektantów oraz potencjalnych użytkowników urządzenia tego typu muszą spełniać następujące wymagania:

  1. Skutecznie eliminować z czynnika grzewczo/chłodzącego drobnodyspersyjną ferrytyczną zawiesinę przy znikomym wzroście ciśnienia na elemencie filtracyjnym.

  2. Zapewniać wysokosprawną pracę urządzenia przy odpowiednio dużych przepływach.

  3. Być proste w obsłudze.

  4. Być proekologiczne.

  5. Być niskobudżetowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

 

Dane techniczne

Pobierz cennik jako PDF.

Aktualności

18-04-2014 | ŻYCZENIa WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom najlepsze życzenia.

Zarząd OBS SPAW-TEST

23-12-2013 | ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pogodnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2014 roku,

życzy

OBS SPAW-TEST

14-05-2013 | OBNIŻENIE CEN

Informujemy, iż od dnia 15.05.2013 następuje obniżenie dotychczas obowiązujących cen na Magnetoodmulacze OISm i Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS. Nowy cennik można znaleźć w zakładkach Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS.

Archiwum wiadomości

Kontakt

OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY
SPAW-TEST® Spółka z o.o.

ul. Śnieżna 1, 80-554 GDAŃSK
tel/fax (058) 343 77 45, 343 77 43

e-mail: spawtest@spawtest.pl
e-mail: biuro@spawtest.pl

Pozostałe produkty

Termoizolacje

W ofercie termoizolacja dla Magnetoodmulaczy typu OISm.

czytaj dalej

Bezpieczniki acetylenowe

Bezpieczniki typu BWS-D-4-0, 15 do ochrony wytwornic i instalacji acetylenowych.

czytaj dalej

Pozostałe usługi

NDT połączeń spawanych

Nasze Laboratorium Diagnostyczne przeprowadza badania nieniszczące połączeń spawanych.

czytaj dalej

Zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje stalowe

Wykonujemy zbiorniki różnych typów oraz konstrukcje stalowe na podstawie dokumentacji klientów.

czytaj dalej