Sprzęgło hydrauliczne SSH

Sprzęgło hydrauliczne SSH, Spaw-TestSprzęgła hydrauliczne typu SSH służą do redukowania niekorzystnego oddziaływania przepływów różnych obiegów wody grzewczej lub zimnej w instalacjach pompowych.  To proste urządzenie skutecznie rozsprzęgla obieg pierwotny tzn. źródła ciepłej  lub zimnej wody od obiegów rozdziału energii. Instalacje muszą być  projektowane na maksymalne obciążenia, jednak w tym zakresie pracują one niewielką ilość godzin. Zrównoważenie hydrauliczne instalacji jest w tak różnych warunkach pracy prawie niemożliwe. Silnie zróżnicowane rozbiory zładów prowadzą często do nad- względnie do podprzepływów, co obniża sprawność całej instalacji. Przy modernizacji ogrzewań, szczególnie kiedy nastąpiła wymiana okien na termoizolacyjne a budynek został ocieplony, powstaje problem zrównoważenia nowych rozbiorów ciepła z obiegiem kotłowym lub z wymiennikiem ciepła. Zainstalowanie sprzęgła hydraulicznego pozwala szybko i skutecznie przeciwdziałać niekontrolowanym /negatywnym przepływom spowodowanym przez pompy obiegowe.

 

 

 

Sprzęgła hydrauliczne SSH - dane techniczne

Budowa sprzęgła

Sprzęgła hydrauliczne - budowa

  • cylindryczna komora posiadająca cztery króćce: króće wlotowy (1) i wylotowy(2) obsługujące obieg kotłowy, oraz króćce wlotowy (3) i wylotowy (4) obsługujące obieg grzewczy
  • perforowana przegroda (5) zapobiegająca bezpośredniemu przepływowi wody z kotła do instalacji grzewczej
  • przegrody wspomagające proces odmulania (6)
  • króciec odpowietrzający (7)
  • króciec termometryczny (8)
  • króciec spustowym (9)

 

Dane techniczne

W sprzęgle hydraulicznym dla dwóch obiegów: kotłowego i grzewczego, rozróżniamy  trzy przypadki podstawowe:

- pobór czynnika grzewczego dla stanu obliczeniowego (Przyp. 1). Ilość czynnika  po stronie źródła energii równa jest ilości czynnika pobieranego przez układ rozdzielczy;

- w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania energii maleje pobór czynnika z obiegu pierwotnego (Przyp. 2). Nadmiar czynnika zawraca do kotła albo agregatu chłodniczego tak długo, aż automatyka otrzyma sygnał do zmniejszenia mocy lub ich wyłączenia;

- kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na energię, pompy układu wtórnego zasysają czynnik z przewodu wtórnego (Przyp. 3). Stan ten prowadzi do obniżenia temperatury czynnika, a tym samym do reakcji automatyki, która daje sygnał do zwiększenia mocy źródła energii.

Sprzęgło SSH - schemat działania

Dobór sprzęgła

Przykład:

Istniejący budynek z lat 70-tych został ocieplony, a sprzęgła hydrauliczne SSHkotłownia zmodernizowana.  Zapotrzebowanie ciepła wynosiło 600 kW, a po modernizacji 450 kW. Zastosowano dwa nowoczesne kotły o wydajności 150 i 300 kW, sieć grzejnikowa poza nielicznymi przeróbkami pozostała bez zmian. Sprzęgło hydrauliczne dobieramy do największego przepływu wynikającego z różnic temperatur zasilania i powrotu dla mocy zainstalowanej. Dotychczasowa różnica temp. dla kotła i grzejników wynosiła  -  t = 20 K, do modernizacji przyjęto dla kotła  - t = 20 K, zgodnie z zaleceniem producenta dla grzejników  -  t = 15 K z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie ciepła.

 

Dotychczasowy przepływ masowy wynosił:

wzór1 - dobór sprzęgła

Dla nowego kotła otrzymujemy:        

wzór2 - sprzęgło hydrauliczne - dobór                                    

Dla grzejników natomiast:

wzór3 - sprzęgła hydrauliczne - dobór

 

Dla porządku: przepływ objętościowy dla średniej temp. pracy instalacji 60°C wynosi:

dla (3)  19,35 kg/h * 0,988 kg/m3 = 19,1 m3/h

dla (4)   25,8 kg/h * 0,988 kg/m3 = 25,5 m3/h

 

Z uwagi na niewielkie różnice masy do objętości w tym zakresie temperaturowym można by te przeliczenia pominąć.

Na podstawie tych wyników dobieramy sprzęgło hydrauliczne dla największego przepływu tj. 25,5 m3/h wg danych producenta dla maksymalnie dopuszczonego przepływu. W naszym przykładzie będzie to sprzęgło hydrauliczne SSH 200/100 lub SSH 250/125.

 

Komentarz:

Wyliczony przepływ leży na granicy dwóch wielkości sprzęgieł. Decydując się na większe sprzęgło nigdy nie popełnimy błędu. Wprawniejsi projektanci mogą sprawdzić to sami, przeliczywszy prędkość w rurze sprzęgła, która nie powinna przekroczyć 0,2 m/s przy uwzględnieniu rezerwy ca. 5% na zabudowę wewnętrzną.

                            wzór4 - dobór sprzęgła

 

 

 

Pobierz jako pdf: sprzęgło hydrauliczne - dobór

Aktualności

18-04-2014 | ŻYCZENIa WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom najlepsze życzenia.

Zarząd OBS SPAW-TEST

23-12-2013 | ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pogodnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2014 roku,

życzy

OBS SPAW-TEST

14-05-2013 | OBNIŻENIE CEN

Informujemy, iż od dnia 15.05.2013 następuje obniżenie dotychczas obowiązujących cen na Magnetoodmulacze OISm i Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS. Nowy cennik można znaleźć w zakładkach Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS.

Archiwum wiadomości

Kontakt

OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY
SPAW-TEST® Spółka z o.o.

ul. Śnieżna 1, 80-554 GDAŃSK
tel/fax (058) 343 77 45, 343 77 43

e-mail: spawtest@spawtest.pl
e-mail: biuro@spawtest.pl

Pozostałe produkty

Termoizolacje

W ofercie termoizolacja dla Magnetoodmulaczy typu OISm.

czytaj dalej

Bezpieczniki acetylenowe

Bezpieczniki typu BWS-D-4-0, 15 do ochrony wytwornic i instalacji acetylenowych.

czytaj dalej

Pozostałe usługi

NDT połączeń spawanych

Nasze Laboratorium Diagnostyczne przeprowadza badania nieniszczące połączeń spawanych.

czytaj dalej

Zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje stalowe

Wykonujemy zbiorniki różnych typów oraz konstrukcje stalowe na podstawie dokumentacji klientów.

czytaj dalej