Odmulacz MOS

magnetyczne odmulacze sieciowe, magnetoodmulacze, filtroodmulniki - ustawienie równoległeMagnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS to urządzenie realizujące przede wszystkim  funkcję filtra magnetyczno-siatkowego  przeznaczone głównie do separacji stałych zanieczyszczeń z wodnych instalacji  ciepłowniczych oraz chłodniczych. Doskonałe rezultaty eksploatacyjne w postaci wysokoefektywnej separacji zanieczyszczeń o bardzo dużym rozdrobnieniu oraz częściowe ograniczenie procesów osadotwórczych zaliczają Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS do lidera wśród takich urządzeń jak filtry magnetyczne, filtroodmulniki, odmulacze sieciowe, filtroodmulacze, odmulacze magnetyczne, itp.                                                                                                               

Instalowany jest przed źródłem ciepła celem uzyskania wysokosprawnej i długookresowej bezawaryjnej eksploatacji głównie kotłów wodnych, dużych wymienników ciepła bądź bezpośrednio na przewodach zasilających i powrotnych ww. instalacji w zależności od indywidualnych potrzeb eksploatacyjnych.

 

Dane techniczne

 

Informujemy, iż od 15.05.2013 następuje obniżenie dotychczas obowiązujących cen na Magnetoodmulacze OISm i Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS.

Pobierz cennik jako PDF.

Budowa filtroodmulników

filtroodmulacz: Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS - budowa

 • cylindryczna komora wraz z króćcem wlotowym (1) i wylotowym (2)
 • przegrody kierujące (3)
 • dno sitowe (4)
 • płaskie magnesy na ścianach przegród (5)
 • przesłona filtracyjna na stałe połączona z przegrodą kierującą (6)
 • filtr sitowy (7) (siatka 50 oczek/cm2 o wymiarach 1 x 1 mm)

Pokrywa komory, przegrody z przesłoną, oraz filtr sitowy wykonane są rozłącznie w celu sprawnego czyszczenia odmulacza.

 

 

Dane techniczne Magnetoodmulacza MOS

Wewnątrz magnetoodmulacza ciecz obiegowa (głównie woda bądź jej roztwór) natrafia na labirynt przegród, które wymuszają jej kierunek i prędkość przepływu. Odpowiednio zorientowane na przegrodach elementy magnetyczne realizują proces separacji z cieczy obiegowej magnetycznej fazy stałej w tym również drobnodyspersyjnego szlamu magnetycznego.

filtry magnetyczne mos, magnetoodmulacze - efekt filtracjiKróciec wylotowy filtroodmulnika jest osłonięty przeponą sitowo-siatkową o dużej powierzchni czynnej celem umożliwienia separacji z cieczy obiegowej niemagnetycznej fazy o uziarnieniu zależnym od zastosowanej przepustowości siatki.

Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji tj. połączenia Magnetoodmulacza OISm oraz odmulacza sieciowego pozwala na bardzo skuteczną eliminację  zanieczyszczeń z cieczy obiegowej oraz w dużym stopniu hamuje procesy osadowe na wewnętrznych powierzchniach elementów transportu i wymiany ciepła.

 • 100% cieczy doprowadzonej do magnetoodmulaczy  poddana jest filtracji magnetyczno-mechanicznej  i dodatkowej obróbce magnetycznego uzdatniania
 • możliwość separacji mikronowych cząstek zawiesiny w pułapkach magnetycznych przy zachowaniu wartości nominalnego przepływu dla całego typoszeregu Magnetycznych Odmulaczy Sieciowych MOS
 • powolny wzrost nominalnego (max 15 kPa) spadku ciśnienia powodowany jest wyłącznie stopniem zanieczyszczenia filtra siatkowego (w instalacjach grzewczych i chłodniczych udział niemagnetycznej fazy stałej w całkowitej masie zanieczyszczeń praktycznie nie przekracza 5%)
 • zastosowane magnetyczne uzdatnianie wody obiegowej ( indukcja B i prędkość przepływu V)  oddziałuje podobnie jak w przypadku Magnetoodmulaczy OISm - głównie przeciw osadowo dla powstającego z wody kamienia kotłowego oraz hamuje procesy korozyjne.
 • filtroodmulniki nie wymagają dostarczania żadnej formy energii, a ich eksploatacja czyni ograniczenie procesów korozyjnych działaniem przyjaznym dla środowiska (minimalizuje lub eliminuje potrzebę stosowania  inhibitorów korozji)

Jednym z wielu przykładów skutecznego usprawnienia eksploatacji obiektu ciepłowniczego dzięki zastosowaniu Magnetycznych Odmulaczy Sieciowych jest eksploatacja wodnego kotła grzewczego KWGM -180 nr 4 w kotłowni "Kołomiażskaja" w m. St. Petersburg.

Od momentu zamontowania Magnetycznych Odmulaczy Sieciowych MOS 1200/600 na przewodach powrotnych, służby utrzymania ruchu kotłowni nie odnotowały do końca 2007 r. istotnego wzrostu oporów przepływu w części ciśnieniowej analizowanego kotła. Wartym odnotowania jest fakt, iż kocioł pracował bezawaryjnie od października 2004 r. w zakresie przepływu nominalnego tj. 4400m3/h.

Wcześniej skutkiem ciągłego wzrostu oporów przepływu zachodziła coroczna konieczność prowadzenia szeregu  działań korygujących m.in. chemicznego czyszczenia lub prac remontowych wszystkich elementów ciśnieniowych kotła.

odmulacz, filtr magnetyczny/filtroodmulniki: usprawnienie kotłowni "Kołomiażskaja"

 

Innym przykładem zadawalającej eksploatacji kotła zabezpieczonego od momentu jego montażu urządzeniami typu MOS to kocioł wodny typu PTWM-50M nr 5 w kotłowni przy ul. Metalistów 60 w St. Petersburgu.

Kocioł o mocy 120Gkal został oddany do eksploatacji 10 października 2003 r na instalacji o przepływie nominalnym 750m3/h. Przewód powrotny przed kotłem został wcześniej doposażony w Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS 800/400. Praca kotła w zakresie jego nominalnych parametrów do chwili obecnej nie była zakłócona wzrostem oporów przepływu wymagającym prowadzenia jakichkolwiek działań korygujących ze strony służb utrzymania ruchu poza okresowym czyszczeniem filtra magnetycznego typu MOS.

magnetoodmulacz, filtroodmulniki: usprawnienie kotłowni "Metallistow"

Zobacz także

Aktualności

18-04-2014 | ŻYCZENIa WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom najlepsze życzenia.

Zarząd OBS SPAW-TEST

23-12-2013 | ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pogodnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2014 roku,

życzy

OBS SPAW-TEST

14-05-2013 | OBNIŻENIE CEN

Informujemy, iż od dnia 15.05.2013 następuje obniżenie dotychczas obowiązujących cen na Magnetoodmulacze OISm i Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS. Nowy cennik można znaleźć w zakładkach Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS.

Archiwum wiadomości

Kontakt

OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY
SPAW-TEST® Spółka z o.o.

ul. Śnieżna 1, 80-554 GDAŃSK
tel/fax (058) 343 77 45, 343 77 43

e-mail: spawtest@spawtest.pl
e-mail: biuro@spawtest.pl

Pozostałe produkty

Termoizolacje

W ofercie termoizolacja dla Magnetoodmulaczy typu OISm.

czytaj dalej

Bezpieczniki acetylenowe

Bezpieczniki typu BWS-D-4-0, 15 do ochrony wytwornic i instalacji acetylenowych.

czytaj dalej

Pozostałe usługi

NDT połączeń spawanych

Nasze Laboratorium Diagnostyczne przeprowadza badania nieniszczące połączeń spawanych.

czytaj dalej

Zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje stalowe

Wykonujemy zbiorniki różnych typów oraz konstrukcje stalowe na podstawie dokumentacji klientów.

czytaj dalej