O NAS

Spaw-Test powstał w roku 1989 jako firma badawczo-szkoleniowa. Celem podstawowym w pierwszym okresie działalności była współpraca z sektorem energetyki ciepłowniczej w zakresie technologii wykonywania i kontroli połączeń spawanych.

Postęp w dziedzinie energetyki ciepłowniczej stawiał przed tym sektorem wiele wyzwań, głównym zadaniem służb utrzymania ruchu było ograniczenie awaryjności systemu rozprowadzania czynnika grzewczego oraz  poprawa sprawności układów wymiany ciepła.

Analiza dotychczasowego stanu technicznego istniejących systemów ciepłowniczych pod kątem ich niezawodności i sprawności przekonała nas, że jakość czynnika grzewczego będzie głównym problemem w zakresie usprawnień i modernizacji tego sektora.

Wynikiem naszych działań było przekonanie, iż zaprojektowanie specjalnego filtra do separacji  z wody obiegowej drobnodyspersyjnej magnetycznej zawiesiny będzie priorytetem w zakresie małoawaryjnej i wysokosprawnej eksploatacji nowoczesnych systemów ciepłowniczych opartych o wysokowydajne źródła ciepła i nowoczesne elementy automatyki ciepłowniczej. Nasza firma przy współpracy z OBRGE z Katowic jako pierwsza w Europie wdrożyła do sektora energetyki ciepłowniczej urządzenie pod nazwą Magnetoodmulacz typu OISm spełniające taką funkcję.

Testem na słuszność naszych działań było wyróżnienie naszego wyrobu Złotym Medalem na 42 Wystawie Wynalazczości i Postępu Technicznego w  Brukseli w 1993 r. a w 1995 r. wyrób wyróżniono Bursztynowym Medalionem, główną nagrodą na Targach Ciepło`95 w Gdańsku.

Eksport naszych wyrobów m.in. na rynki wschodnie spowodował konieczność rozbudowy typoszeregu magnetoodmulaczy o urządzenia dla przepływu wody w zakresie 600-2500m3/h z racji występowania w tamtych warunkach scentralizowanych systemów grzewczych o dużej pojemności.

Sukces eksploatacyjny naszych urządzeń w sektorze ciepłowniczym przełożył się bezpośrednio do ich aplikacji w sektor wentylacji i klimatyzacji oraz inne przemysłowe zastosowania w zakresie separacji i filtracji mediów ciekłych.

Technika separacji drobnodyspersyjnych ferromagnetycznych zanieczyszczeń z wody i jej roztworów przy  udziale filtrów magnetycznych jest jak dotąd jednym z najprostszych, stosunkowo tanich i nadzwyczaj efektywnych działań  w tym zakresie.

Zobacz także

Aktualności

18-04-2014 | ŻYCZENIa WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom najlepsze życzenia.

Zarząd OBS SPAW-TEST

23-12-2013 | ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pogodnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2014 roku,

życzy

OBS SPAW-TEST

14-05-2013 | OBNIŻENIE CEN

Informujemy, iż od dnia 15.05.2013 następuje obniżenie dotychczas obowiązujących cen na Magnetoodmulacze OISm i Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS. Nowy cennik można znaleźć w zakładkach Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS.

Archiwum wiadomości

Kontakt

OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY
SPAW-TEST® Spółka z o.o.

ul. Śnieżna 1, 80-554 GDAŃSK
tel/fax (058) 343 77 45, 343 77 43

e-mail: spawtest@spawtest.pl
e-mail: biuro@spawtest.pl

Pozostałe produkty

Termoizolacje

W ofercie termoizolacja dla Magnetoodmulaczy typu OISm.

czytaj dalej

Bezpieczniki acetylenowe

Bezpieczniki typu BWS-D-4-0, 15 do ochrony wytwornic i instalacji acetylenowych.

czytaj dalej

Pozostałe usługi

NDT połączeń spawanych

Nasze Laboratorium Diagnostyczne przeprowadza badania nieniszczące połączeń spawanych.

czytaj dalej

Zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje stalowe

Wykonujemy zbiorniki różnych typów oraz konstrukcje stalowe na podstawie dokumentacji klientów.

czytaj dalej