Magnetoodmulacz OISm

Zastosowanie Magnetoodmulacza OISm 200/65Magnetoodmulacz OISm to urządzenie realizujące jednocześnie funkcję magnetyzera oraz filtra magnetyczno-siatkowego przeznaczone głównie do magnetycznego uzdatniania wody wraz z jednoczesną separacją zanieczyszczeń z wodnych instalacji ciepłowniczych i chłodniczych. Urządzenie  pozwala uzyskać zadawalający efekt praktycznie bez upośledzenia wymaganej cyrkulacji. Doskonałe rezultaty eksploatacyjne w postaci minimalizacji procesów osadotwórczych wraz z wysokoefektywną separacją zanieczyszczeń o bardzo dużym rozdrobnieniu zaliczają Magnetoodmulacz OISm do lidera wśród takich urządzeń jak filtroodmulacz, filtr magnetyczny, filtroodmulnik, itp.

Instalowany jest w węzłach wymiany ciepła celem uzyskania wysokosprawnej, długookresowej i bezawaryjnej eksploatacji głównie wymienników ciepła, pomp oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

 

Dane techniczne


Informujemy, iż od 15.05.2013 następuje obniżenie dotychczas obowiązujących cen na Magnetoodmulacze OISm i Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS.

Pobierz cennik jako PDF.

Budowa filtroodmulnikaMagnetoodmulacze OISm /filtroodmulnik/ - schemat


 • cylindryczna komora wraz z króćcem wlotowym (1) i wylotowym (2)
 • przegrody kierujące (3)
 • dno sitowe (4)
 • płaskie magnesy na ścianach przegród (5)
 • filtr siatkowy (6) osłaniający króciec wylotowy wewnątrz komory (siatka 200 oczek/cm2 o wymiarach 0,5 x 0,5 mm)
 • płaska pokrywa osłaniająca górną część komory wraz z króćcem odpowietrzającym (7)
 • dennica z króćcem spustowym zakańczająca dolną część komory (8)

Pokrywa komory, przegrody oraz filtr siatkowy wykonane są rozłącznie w celu sprawnego czyszczenia magnetoodmulacza.

 

Magneto odmulacz OISm 150/32 inox /filtroodmulnik/

Magnetoodmulacze OISm od wielkości OISm 150/25 do OISm 250/80 wykonujemy również ze stali austenitycznej, wg oznakowania OISm INOX.

 

 

 

Dane techniczne Magnetoodmulaczy OISm

Filtroodmulnik - efekt filtracji - odmulania

Wewnątrz urządzenia, ciecz obiegowa (głównie woda bądź jej roztwór) natrafia na labirynt przegród, które wymuszają jej kierunek i prędkość przepływu. Odpowiednio  zorientowane na  przegrodach stałe elementy magnetyczne realizują proces magnetycznego  uzdatniania cieczy z jednoczesną wysokoefektywną separacją istniejącego bądź nowopowstającego szlamu magnetycznego.

Króciec wylotowy filtroodmulnika jest osłonięty filtrem siatkowym o dużej powierzchni czynnej celem separacji ewentualnej niemagnetycznej fazy stałej o uziarnieniu zależnym od zastosowanej przepustowości siatki.

Magnetoodmulacz OISm dzięki swojej unikalnej konstrukcji tj. połączenia magnetyzera, filtra magnetycznego, filtra siatkowego i odmulacza inercyjno-sedymentacyjnego umożliwia  maksymalne ograniczenie ilości zanieczyszczeń w cieczy obiegowej oraz skutecznie blokuje procesy osadowe na wewnętrznych powierzchniach elementów transportu i wymiany ciepła.

 • 100% cieczy doprowadzonej do urządzenia  poddana jest obróbce magnetycznego uzdatniania i filtracji magnetyczno-mechanicznej
 • możliwość separacji mikronowych cząstek zawiesiny w pułapkach magnetycznych przy zachowaniu wartości nominalnego przepływu dla całego typoszeregu Magnetoodmulaczy OISm
 • powolny wzrost nominalnego spadku ciśnienia (średnio 3kPa) powodowany jest wyłącznie stopniem zanieczyszczenia filtra siatkowego (w instalacjach grzewczych i chłodniczych udział niemagnetycznej fazy stałej w całkowitej masie zanieczyszczeń praktycznie nie przekracza 5%)
 • zastosowane magnetyczne uzdatnianie wody obiegowej (indukcja B i prędkość przepływu V) działa przeciw osadowo dla powstającego z wody kamienia kotłowego, hamuje procesy korozyjne, a także powoduje, iż stare osady wapienno-korozyjne nagromadzone w instalacjach jeszcze przed ich zamontowaniem ulegają rozdrobnieniu
 • filtroodmulnik nie wymaga dostarczania żadnej formy energii, a jego eksploatacja czyni ograniczenie procesów korozyjnych działaniem przyjaznym dla środowiska (minimalizuje lub eliminuje potrzebę stosowania  inhibitorów korozji)

Jednym z wielu przykładów skutecznego usprawnienia eksploatacji obiektu ciepłowniczego dzięki zastosowaniu Magnetoodmulaczy OISm jest System Ciepłowniczy miasta Knurów.

W 1997 r. wysokoparametrowy obieg ciepłowniczy został doposażony 28 sztukami Magnetoodmulaczy OISm o sumarycznej wydajności obejmującej około 62% całkowitego strumienia wody obiegowej. W rezultacie wartość ogólnej zawiesiny z poziomu 15mg/l spadła w ciągu jednego sezonu grzewczego do poziomu  2mg/l, co stanowi 40% dopuszczalnej wartości normatywnej. Wartym odnotowania jest fakt, iż tak niski poziom zawiesiny utrzymuje się do chwili obecnej bez konieczności podejmowania innych działań (chemiczne płukanie instalacji, stosowanie inhibitorów korozji itp.) poza okresowym czyszczeniem Magnetoodmulaczy OISm.

Filtroodmulnik/Magnetoodmulacz: System ciepłowniczy Miasta Knurów - stabilizacja zawiesiny

magnetoodmulacz: złoty medal, bursztynowy medalion

Zobacz także

Aktualności

18-04-2014 | ŻYCZENIa WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom najlepsze życzenia.

Zarząd OBS SPAW-TEST

23-12-2013 | ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pogodnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2014 roku,

życzy

OBS SPAW-TEST

14-05-2013 | OBNIŻENIE CEN

Informujemy, iż od dnia 15.05.2013 następuje obniżenie dotychczas obowiązujących cen na Magnetoodmulacze OISm i Magnetyczne Odmulacze Sieciowe MOS. Nowy cennik można znaleźć w zakładkach Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS.

Archiwum wiadomości

Kontakt

OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY
SPAW-TEST® Spółka z o.o.

ul. Śnieżna 1, 80-554 GDAŃSK
tel/fax (058) 343 77 45, 343 77 43

e-mail: spawtest@spawtest.pl
e-mail: biuro@spawtest.pl

Pozostałe produkty

Termoizolacje

W ofercie termoizolacja dla Magnetoodmulaczy typu OISm.

czytaj dalej

Bezpieczniki acetylenowe

Bezpieczniki typu BWS-D-4-0, 15 do ochrony wytwornic i instalacji acetylenowych.

czytaj dalej

Pozostałe usługi

NDT połączeń spawanych

Nasze Laboratorium Diagnostyczne przeprowadza badania nieniszczące połączeń spawanych.

czytaj dalej

Zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje stalowe

Wykonujemy zbiorniki różnych typów oraz konstrukcje stalowe na podstawie dokumentacji klientów.

czytaj dalej